Altă rugăciune către Sf. Mc. Pantelimon

O slujitorul lui Hristos şi doctor milostiv, multpătimitorule Pantelimoane, Ai milă de mine, păcătosul robul tău, auzi suspinul şi plânsul meu, cere pentru noi mare şi multă milă de la Doctorul ceresc al trupurilor şi sufletelor, Hristos şi Dumnezeul nostru, că se ne vindece neputinţele şi bolile care ne chinuie. Primeşte rugăciunea mea, a celui mai nevrednic dintre toţi oamenii. Cercetează-mă cu harul tău. Nu te scârbi de rănile păcatelor mele, unge-le cu untdelemnul milostivirii tale şi mă tămăduieşte pe mine, ca dobândind sănătatea sufletului şi trupului să petrec cu harul lui Dumnezeu restul vieţii mele în pocăinţă şi slujire lui Dumnezeu şi să mă învrednicesc de sfârşit creştinesc. O, slujitor al Domnului! Mijloceşte pentru mine înaintea lui Hristos ca să dăruiască sănătate trupului şi mântuire sufletului meu. Amin!

Pagina principala

Muzicoterapie