Închinare catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu

Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu

(din lucrările Sfântului Dimitrie al Rostovului)

Veniţi să ne închinăm Împărătesei noastre, Născătoarei de Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm Fecioarei Maria, Împărătesei noastre, Născătoarei de Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la însăşi Doamna, Fecioara Maria, Împărăteasa noastră, Născătoarea de Dumnezeu!

Ne închinăm ţie, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care prin Naşterea ta, ne-ai arătat nouă Lumina cea adevărată, Împărăteasa cerului şi a pământului, nădejdea celor fără de nădejde. Ajutătoarea celor fără de ajutor, Mijlocitoarea tuturor păcătoşilor; tu ne acoperă şi ne apără de toate nevoile şi necazurile sufleteşti şi trupeşti şi fii nouă, te rugăm, Apărătoare, cu sfintele tale rugăciuni!

Ne închinăm binecuvântatei tale zămisliri şi naşterii tale din sfinţii tăi părinţi, Ioachim şi Ana! Te rugăm, Doamna noastră, să ne dai viaţă fără de păcat ca să zămislim şi să naştem roade de pocăinţă!

Ne închinăm Intrării tale în Biserica Domnului, Pruncă de trei ani fiind, şi te rugăm, Lumina noastră, să ne faci, cu rugăciunile tale, Biserică a Duhului Sfânt!

Ne închinăm Bunei tale Vestiri, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare, când prin lucrarea Duhului Sfânt, cu glasul Arhanghelului, ai zămislit Cuvântul Tatălui, şi te rugăm, Lumina noastră, să ne binevesteşti nouă, celor deznădăjduiţi, mântuirea!

Ne închinăm Naşterii tale, când L-ai întrupat şi L-ai născut pe Hristos, Mântuitorul lumii, şi ai devenit astfel, Maica lui Dumnezeu slăvită şi preaînălţată de toată făptura, şi te rugăm, Lumina noastră, fă-te Maică Milostivă acum şi în veacul viitor!

Ne închinăm curăţiei tale, ceea ce eşti neîntinată, fără sminteală, fără greşeală, Preacurată, şi te rugăm, Lumina noastră, curăţeşte-ne de toată spurcăciunea trupului şi a duhului, cu rugăciunile tale!

Ne închinăm şi cinstim durerile tale, pe care le-ai răbdat în vremea patimilor de bunăvoie ale Fiului tău, când s-a împlinit proorocia lui Simeon, căci prin însuşi sufletul tău a trecut sabia, şi te rugăm, Lumina noastră, de durerile trupeşti şi sufleteşti, izbăveşte-ne!

Ne închinăm ţie, Doamnă, aducându-ne aminte de bucuria ta pe care ai avut-o în vremea Învierii Fiului tău, şi te rugăm, Lumina noastră, să ne adormi patimile noastre trupeşti, cu ajutorul Tău!

O, Preasfântă Împărăteasă Născătoare de Dumnezeu, primeşte această mică rugăciune şi o du Fiului tău şi Dumnezeului nostru, ca să mântuiască şi să ne lumineze, pentru tine, sufletele noastre!

Privind la chipul tău preasfânt, ca şi cum te-am vedea cu adevărat chiar pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste şi din toată inima cădem şi ne închinăm în faţa Celui ce este mai înainte de veci, în faţa Pruncului pe Care-l ţii în braţele tale, în faţa Domnului nostru Iisus Hristos!

O, Preasfânta noastră Doamnă, Împărăteasa Cerului, preaslăvită Stăpână, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, adevărata mângâiere a tuturor întristaţilor, viaţa şi învierea tuturor celor ce nădăjduiesc spre tine! Apleacă, o, Doamnă, preacuratele tale urechi spre rugăciunea noastră pe care ţi-o aducem noi, nevrednicii robii Tăi!

O, Maica noastră milostivă, arată mila ta spre noi care suntem plini de întristare şi ne aflăm pururea în păcate şi nu ne dispreţui pe noi, mult păcătoşii robii Tăi!

O, Maica noastră preafrumoasă! Tu eşti pricinuitoarea tuturor bunătăţilor, învierea muritorilor şi izbăvirea celor pierduţi! Primeşte această nevrednică rugăciune a robilor tăi căzuţi şi mult păcătoşi, în acest ceas de amară plângere şi dureroasă cerere, căci îndrăznim a grăi către tine, Preasfântă Doamnă Împărăteasă Născătoare de Dumnezeu, zicând împreună cu îngerii: „Născătoare de Dumnezeu, bucură-te, Sfântă Fecioară Marie, Cea plină de Dar, căci ai zămislit cu trup pe Fiul lui Dumnezeu.”
Bucură-te, că tu L-ai purtat la sânul tău!
Bucură-te, că tu L-ai născut!
Bucură-te, că tu L-ai hrănit!
Bucură-te, că Lui I s-au închinat magii!
Bucură-te, că pe Hristos, la trei zile în biserică L-ai aflat.
Bucură-te, că Hristos a înviat din morţi şi S-a înălţat la cer!
Bucură-te, că tu însăţi ai fost luată la cer!
Bucură-te, că ai întrecut pe îngeri cu fecioria şi pe sfinţi, cu slava!
Bucură-te, că tu faci pace pe pământ!
Bucură-te, că locuitorii cerului toţi îţi sunt ascultători!
Bucură-te, că tu poţi să ceri tot ce vrei de la Fiul tău, Hristos, Dumnezeul nostru!
Bucură-te, că te-ai învrednicit să fii aproape de Sfânta Treime!
Bucură-te, că eşti maica oamenilor rătăciţi care aleargă la tine cu credinţă!
Bucură-te, că bucuria ta în veci nu se sfârşeşte!
Bucură-te, cea plină de Dar, Domnul este cu tine!

O, Preasfântă Stăpână, Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu! Primeşte nevrednica noastră rugăciune şi ne păzeşte de moarte năprasnică şi ne dăruieşte pocăinţă înaintea sfârşitului nostru! Amin.

Stăpână, primeşte rugăciunile nevrednicilor robilor tăi şi ne izbăveşte pe noi de toată nevoia şi necazul!

Toată nădejdea noastră, spre tine o punem Maica lui Dumnezeu, păzeşte-ne pe noi sub Sfânt Acoperământul tău. Amin.

Pagina principala

.