Rugăciune către Maica Domnului pentru sănătatea copilului

O, Maică mult milostivă! Vezi necazul care îmi sfâşie inima! Pentru sabia care ţi-a străpuns inima la pătimirile şi moartea Fiului tău, mă rog ţie: milostiveşte-te de copilul meu care zace bolnav şi, dacă nu este împotriva voii lui Dumnezeu şi a mântuirii lui, cere pentru el sănătatea trupului de la Fiul tău şi Doctorul sufletelor şi al trupurilor, Care vindecă toată durerea şi neputinţă şi S-a milostivit de lacrimile mamei care pierduse pe unicul ei fiu şi i l-a dat înapoi. O, Maică mult iubitoare! Priveşte la faţa palidă a copilului meu, cum se stinge din cauza bolii, milostiveşte-te de el, ca să nu-l răpească moartea de tânăr, ci să se vindece cu ajutorul lui Dumnezeu, ca să-L slujească cu bucurie pe Fiul tău cel Unul-Născut, Domnul şi Dumnezeu lui! Amin