Rugăciune către Sf. Mc. Pantelimon, Sf. Mc. Cosma şi Damian, Chir şi Ioan, doctorii fără de arginţi

O, mari bineplăcuţi ai lui Hristos şi făcători de minuni, ascultaţi- ne pe noi, cei ce ne rugăm vouă! Voi ştiţi necazurile şi bolile noastre, auziţi mulţimea suspinărilor celor care la voi aleargă. Pentru aceasta, vouă, ca unor grabnici ajutători şi fierbinţi rugători ai noştri, vă strigăm: nu ne lăsaţi cu mijlocirea voastră înaintea lui Dumnezeu! Noi pururea rătăcim de la calea mântuirii: călăuziţi-ne, milostivi povăţuitori! Noi neputincioşi suntem în credinţa: intăriţi-ne ai dreptei credinţe învăţători! Noi foarte săraci facutu-ne-am de fapte bune: imbogatiti- ne vistieri ai milostivirii. Noi pururea suntem bântuiţi de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi şi suntem necăjiţi: ajutaţi-ne, ai celor neajutoraţi ocrotitori. Dreapta mânie cea pornită asupra noastră pentru fărădelegile noastre, abateţi-o de la noi prin mijlocirea voastră înaintea scaunului Judecătorului Dumnezeu, Căruia, voi, sfinţilor şi drepţilor staţi înainte în ceruri. Ascultaţi-i, rugamu-vă, mari bineplăcuţi ai lui Hristos, pe cei care vă cheamă cu credinţă şi cereţi de la Tatăl Ceresc prin rugăciunile voastre iertare de păcate şi izbăvire din nevoi pentru noi toţi: ca voi sunteţi ajutători, acoperitori şi rugători, şi pentru voi slavă înălţăm Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Pagina principala

Muzicoterapie