Rugăciunea pentru fraţi şi surori

Rugăciunea pentru fraţi şi surori

Doamne, Iisuse Hristoase, dulcele nostru Mântuitor, Care ne-ai poruncit nouă, zicând: „Iubiţi-vă unii pe alţii, precum şi Eu v-am iubit pe voi”, aprinde în întreaga mea fiinţă, focul sfânt al dragostei de Tine şi de aproapele meu, ca în toate să fac voia Ta. Doamne Sfinte, ţine şi pe fraţii mei (fratele meu) şi surorile mele (sora mea) în această dragoste sfântă, pururea. Dă-le lor înţelepciune, sănătate, viaţă bună şi Darul Tău Dumnezeiesc, ca să umble în căile Tale şi să facă cele bineplăcute Ţie. Doamne Iisuse Preadulce, ajută-ne cu Darul Tău, ca de acum şi până la capătul vieţii noastre să ne iubim unii pe alţii, căci: „Ce este mai bun şi mai frumos, decât a locui fraţii împreună?” Aşa, Doamne, ascultă rugăciunile noastre şi Te milostiveşte spre noi. Că Bun, Milostiv şi Iubitor de oameni eşti şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Rugăciunea pentru fraţi şi surori

Pagina principala

.