Rugăciunea soției pentru soțul bolnav

Către tine alerg, o milostivă Fecioară, în necazul și durerea mea! Auzi plângerea mea, ceea ce ești binecuvântată între femei și care ai avut parte de multe încercări pe pământ. Amintește-ți de ceasul când iubitul tău logodnic, Dreptul Iosif, pe care ți l-a dat Dumnezeu ca ocrotitor, a părăsit lumea aceasta. Pentru această legătură sfântă, dă-i sănătate soțului meu, pe care Dumnezeu mi l-a dat. O, să ajungă rugăciunile mele până la inima ta! Amintește-ți că tu ești Maica milostivirii și cea în care mi-am pus nădejdea. Cu adevărat sunt păcătoasă și nu sunt vrednică de mila ta, dar tu ești adăpostul păcătoșilor, tu ești mijlocitoarea noastră, iar bunătatea și puterea ta le laudă tot pământul. Pentru aceasta, cu lacrimi mă rog ție: auzi-mă și du rugăciunea mea în fața Tronului Fiului tău, ca să se lungească zilele vieții soțului meu și să nu mă lase fără de mângâiere, fără de sfat și fără de ajutor în acestă viață. Să îndepărteze toată boala și să-i dea sănătate, pentru care te rog cu inima zdrobită. O, mult-milostivă Fecioară, nu nesocoti rugăciunea mea în ziua necazului meu, ci mă învrednicește de milă, ca să te slăvesc cu mulțumire în toate zilele vieții mele. Amin”.