Rugăciuni scurte către Maica Domnului

Uşa milostivirii deschide-o nouă binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim în tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Sub milostivirea ta scăpăm, Născătoare de Dumnezeu, rugăciunile noastre nu le trece cu vederea în nevoie, [ci] din primejdie ne izbăvește pe noi, una curată, una binecuvântată!

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te! Ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui Tău, că ai născut pre Mântuitorul sufletelor noastre.

Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine Fecioară curată, noi cei izbăviţi prin tine, slăvindu-te cu cetele cele fără de trup. Să nu întorci faţa ta de la izvorul lacrimilor mele, Fecioară, care ai născut pe Hristos, Cel ce a şters toată lacrima de pe faţa tuturor. Umple de bucurie inima mea, Fecioară, ceea ce ai primit plinirea bucuriei şi ai pierdut grija păcatului

Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumire, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să-ţi strigăm ţie: Bucură-te Maică, pururea Fecioară! Amin

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, carea fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Amin.

Preacurată şi binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Maria, Maica cea bună a Bunului Împărat, revarsă mila Fiului tău şi Dumnezeului nostru spre pătimaşul meu suflet şi, cu rugăciunile tale, mă îndreaptă spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieţii mele fără de prihană să o trec şi prin tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, ceea ce eşti una curată şi binecuvântată. Amin.

Împărăteasa mea preabună şi nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea străinilor şi ajutătoarea săracilor, bucuria celor mâhniţi, acoperitoarea necăjiţilor, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul; ajută-mă ca pe un neputincios, hrăneşte-mă ca pe un străin. Necazul meu îl ştii: dezleagă-l precum vrei, că nu am alt ajutor în afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună în afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Maica lui Dumnezeu! Tămăduieşte rănile sufleteşti şi trupeşti ale copiilor mei (numele), pe care le-am pricinuit prin păcatele mele. Îi încredinţez pe de-a-ntregul Domnului meu Iisus Hristos şi ocrotirii tale cereşti, Preacurată. Amin

Cu strălucirea ta, Preacurată, luminează, ca o Milostivă și fără de prihană, sufletul meu cel întunecat de orbirea patimilor și cu Dumnezeiască frică mă întemeiază.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Ceea ce ai născut cu trup pe Făcătorul tuturor și ai șters blestemul cel de demult al lui Adam, izbăvește-mă, Preanevinovată, de întunecarea patimilor mele.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Că ceea ce ești Maica Mântuitorului și Dumnezeului nostru, caută cu ochiul tău milostiv, Fecioară Preanevinovată, la nevoia cea amară a sufletului meu și de reaua deprindere a patimilor celor pierzătoare izbăvește-mă.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Rugăciune scurtă către Maica Domnului a Sfântului Serafim de Sarov

Atot milostivă, Împărăteasa mea, Preasfântă Doamnă, Fecioară Preacurată, Născătoare de Dumnezeu, Marie, Maica lui Dumnezeu, singură şi neîndoielnica mea nădejde. Nu te scârbi de mine. Nu mă depărta, nu mă părăsi. Apără-mă, mijloceşte, auzi-mă, vezi-mă… Stăpână, ajută-mă, iartă-mă, iartă-mă… Preacurată.

Roaga-te Maicii Domnului, cea mai binecuvantata dintre femei, cea care a dat nastere Mantuitorului sufletelor noastre, mantuitoarea neamului crestinesc. In vremuri de grea incercare, a noastra sau a celor dragi noua, sa ne indreptam catre Maica Domnului. Ea, prin harul sau, fiind aparatoarea celor neputinciosi, a bolnavilor, ne poate alina necazurile si nevoile noastre vor fi ascultate. Prin rugaciune vom gasi calea cea drapta, prin puterea rugaciunii sufletul nostru va fi patruns de lumina. Psaltirea Maicii Domnului este calea prin care orice om in suferinta, cu sufletul cuprins de dubii, isi poate gasi raspunsurile si pasii spre mantuire.  

Pagina principala